Servis

MONITORING & SECURITY

A full range of services for monitoring sites and their security in one place.
We protect and accelerate websites.
DDoS protection

Zmírnění DDoS (Distributed Denial-of-Service) pomáhá odolávat, nebo zmírňovat dopad DDoS útoků na sítě připojené k internetu ochranou cílových a přenosových sítí.

Globální CDN

CDN (Content Delivery Network) je vysoce distribuovaná platforma serverů, která pomáhá minimalizovat zpoždění při načítání obsahu webových stránek snížením fyzické vzdálenosti mezi serverem a uživatelem.

SSL certifikát

Certifikát SSL Organic Wall je digitální certifikát, který zajišťuje ověřování webových stránek. Umožňuje šifrované připojení. Tyto certifikáty komunikují s klientem, že hostitel webové služby prokázal vlastnictví domény certifikační autoritě v době vydání certifikátu.

Firewall webových aplikací

Firewall webových aplikací (WAF) je nástroj, který pomáhá zmírnit útok DDoS vrstvy 7. Umístěním WAF mezi internet a původní server může WAF fungovat jako reverzní proxy, který chrání cílený server před určitými typy škodlivého provozu.

Bezztrátová optimalizace obrazu

Algoritmy optimalizace obrazu Organic Wall umožňují, aby byly původní obrázky do určité míry dokonale komprimovány, aniž by došlo k jakékoli změně jejich informační hodnoty.

Automatická mobilní optimalizace

Mobile optimization is the process of adjusting website content to ensure that visitors that access the site from mobile devices have an experience customized to their device.
By optimizing the data and images size and resolution, Organic Wall delivers faster web pages load times on mobile devices.

Cache Analytics

Caching is one of the most effective ways to improve the performance and economics of serving websites to the world. Main goals of caching are Performance Improvement and Reduction of Bandwidth Costs.

Skener posouzení zranitelnosti

Full-featured scan engine that executes a continuously updated and extended feed of Network Vulnerability Analysis and Scanning.

Try or Subscribe!

It is known that security vulnerabilities are common on the web – many websites are vulnerable.
Get your free Cyber Risk Assessment and further Protection!
Send a Message
cs_CZCzech